Monthly Archives: October 2017

9 อาหารเพื่อสุขภาพจากโครงการหลวง ของกินดี ๆ เพื่อปวงชนชาวไทย

                    เปิด 9 เมนูอร่อยและของดีจากโครงการหลวง อาหารเพื่อสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากพระราชดำริเริ่มแรกที่มีพระประสงค์ให้เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และประกอบอาชีพในสิ่งที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนสูญสิ้นไป ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริอีกมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้เกษตรกรและพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งทำมาหากินยากแล้ว ผลผลิตจากการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารคุณภาพดีอีกหลากหลายชนิด ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้มีของกินดี ๆ ในราคาที่ไม่สูงมากอีกด้วย และวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายการอาหารเพื่อสุขภาพ จากโครงการหลวงกันค่ะ ว่าแล้วก็ตามมาดูเลย