Monthly Archives: January 2018

อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครน

อุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้รถเครนนั้นจำนวนมากเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการกระทำผิดวิธี รวมทั้งมีอีกหลายกรณีที่ชอบทำให้เกิดอุบัติเหตุ และก็ส่วนมากก็ชอบมีต้นเหตุที่เกิดจากคนขับขี่ที่ขับด้วยความไม่มีความระมัดระวัง รวมทั้งยังมีอีกมูลเหตุหนึ่งได้แก่การใช้รถเครนยกของไม่ถูกวิธี โดยรถเครนที่มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากส่วนมากจะเป็นรถเครนที่ถูกต่อจิ๊บเพื่อเพิ่มความสูงสำหรับการยกของขึ้นไปด้านบนองค์ประกอบตึก